Eigenwald ApS
Vælg dansk sprog   English language version
Eigenwald ApS  

Management Buy In i Kysthospitalet

Tre partnere er gået sammen om at gennemføre et MBI i Kysthospitalet Skodsborg A/S, hvor de overtager det fulde ejerskab.

I november måned overtog en trio bestående af Michael Schou Rasmussen, M.sc.,MBA, speciallæge Frank Odgaard og speciallæge Klaus Bak ejerskabet af Kysthospitalet Skodsborg. Michael Schou Rasmussen overtager rollen som CEO, mens Klaus og Frank overtager det lægelige ansvar.

Kysthospitalet Skodsborg er et privat ejet sygehus, kendt for operationer indenfor ortopædi, urologi og plastik. Hospitalet har endvidere en stor smerteklinik for patienter med kronisk smerter.

Klaus Bak og Frank Odgaard stiftede sammen med en tredje læge Parkens Privathospital, som de senere solgte til en kapitalfond. 

Eigenwald har rådgivet trioen omkring købet, forhandlet aftalerne og sikret finansieringen til købet. Ejvind Henriksen fortsætter samarbejdet med de tre, idet han overtager rollen som bestyrelsesformand for hospitalet.

Udgivet d. 5. januar 2017

Carl Bernhards Vej 9, 1817 Frederiksberg C